سند تاسیسسند تاسیس


” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران “، نهادی مستقل (غیردولتی) و غیرانتفاعی است که برای دفاع از حقوق انسانی زنان در افغانستان و ایران، تاسیس شده است. اولین قدم و شرط در دفاع از حقوق انسانی زنان در این جوامع، خلاصی از حاکمیت اسلام در هر شکل و لباس و تحت هر نام و عنوان، و رهایی از آپارتاید جنسی سیستماتیکی است که ارتجاع اسلامی در این جوامع حاکم کرده است

از این رو تلاش برای به رسمیت شناخته نشدن این حاکمیت های ضد زن و ارتجاعی توسط مراجع بین المللی، به عنوان دولت های “مشروع” حاکم بر این جوامع، یک رکن فعالیت ما است. حاکمیت ارتجاع اسلامی، طالبان و خمینی و داعش و همه انواع دیگر آن، انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم هیچ جامعه انسانی نیست

ما نهادهای بین المللی، دولت ها و قدرت هایی که این حکومت ها را به هر دلیل و بهانه ای به عنوان حکومت های “مشروع” به رسمیت می شناسند و عملا از آن حمایت میکنند، شریک این دولت ها در تحکیم آپارتاید جنسی و تعرض به زنان میدانیم.

ـ طبق سیستم و قوانینی که منشا اسلامی دارد (چه شریعه و چه غیر شریعه‎)طبق تعلیمات اسلامی، زن بودن “به خودی خود” منشا سلب ابتدایی ترین حقوق سیاسی، مدنی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، از بدو تولد تا مرگ، است. در این محیط های اسلام زده، زن بودن عملا به یک “جرم” و یک “جرم سیاسی” تبدیل شده است. از این رو “حق پناهندگی سیاسی”برای همه زنان گریخته از سیستم های آپارتاید جنسی و محیط های اسلامی، تنها به دلیل زن بودن، را حق بی قید و شرط  و “بی چون و چرای” زنان میدانیم.

ـ ما گریختن شهروندان از جنگ و سرکوب،  فقر و نا امنی، زن ستیزی و  آپارتاید جنسی،  را حق بی چون و چرای همه مردم در سراسر جهان و از جمله در افغانستان و ایران میدانیم و خواهان “مرزهای باز” بر روی همه پناهجویان هستیم. در این راستا ما کمیساریای عالی امور پناهجویان سازمان مللUNHCRرا موظف میدانیم که راسا اقدام نموده و شرایط انتقال هر زن  و هر فرد خواهان ترک این محیط ها  و انتقال آنها را به مناطق و کشورهای امن فراهم نماید.

ـ ” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران”، هم از لحاظ دیدگاه و هم از لحاظ دامنه فعالیت هایش کمپینی بین المللی است. ما در دفاع از حق زنان گرفتار در سیستمهای آپارتاید جنسی و ارتجاع اسلامی، و برای تحقق رهایی ، آزادی و برابری زن هیچگونه مانع و محدودیت جغرافیایی، سیاسی، ملی، قومی، فرهنگی و مذهبی را به رسمیت نمی شناسیم. ما حق زن و برابری زن و مرد را، جهانی و جهانشمول می دانیم

” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران” برای بهبود وضعیت زنان در این جوامع مبارزه میکند و رفع موانع رهایی از مصائب حاکمیت های ضد زن را اولویت خود میداند.  “شبکه” تلاش دارد دامنه فعالیت هایش را به تعداد هرچه بیشتری از کشورها و جوامع گسترش دهد.

” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران”، کمپینی همگانی و مردمی و نهادی غیر دولتی است که همه علاقمندان را به همکاری دعوت می کند. همه کسانی که در مورد سرنوشت زنان و دختران تحت حاکمیت های ضد زن و ارتجاع اسلامی  احساس مسئولیت میکنند، میتوانند عضو و یا فعال “شبکه”  باشند

ـ ” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران”، در مبارزه برای احقاق حقوق  زنان در افغانستان و ایران، همه امکانات و راه های قانونی ممکن، از فعالیت به عنوان یک گروه فشار روی دولتها و نهادهای بین المللی ذیربط تا فراخوان دادن میتینگ ها و تظاهرات ها و سازماندهی عمل مستقیم مردم، را بکار میگیرد

ـ ” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران”، بیش از هرچیز بر حمایت و کمک های مالی مردمی متکی است که خود را در فعالیت های این شبکه شریک می بینند. با این وجود “شبکه”، از هر کمک  بی قید و شرط نهادهای دولتی و غیردولتی که خواهان حمایت از فعالیت های آن باشند استقبال میکند


ـ ” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران ” نهادی غیر انتفاعی است. به استثنا معدودی مسئولین تمام وقت، به عنوان یک قاعده عمومی تمام فعالین “شبکه “، داوطلبانه کار میکنند.

!به ” شبکه   همیاری  وهمبستگی  زنان افغانستان  و ایران ”  بپیوندید

هفتم نوامبر دو هزار و بیست ویک